Dziedzictwo kulturalne Najlepszy produkt i usługa Zielone płuca Polski

Tematy zajęć edukacyjnych            

- Od pastwiska do mleka

- Ogród i zioła

- Mleko i ser

- Ginące zawody – stolarz

- Ginące zawody – tkaczka

- Ginące zawody – kowal

- Ginące zawody – pszczelarz

- Kopalnia bursztynu

W przygotowaniu kolejne tematy zajęć.

Przy łączeniu kilku zajęć – cena do uzgodnienia.

Istnieje możliwość połączenia zajęć wraz z zakwaterowaniem i posiłkami – cena do uzgodnienia.

Zajęcia kierowane są do przedszkoli i szkół. Liczebność uczestników 15 - 25/30 osób.

Poniżej przykładowe programy. Ceny ustalane są indywidualnie do kazdej grupy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    Temat / tytuł zajęć: Od pastwiska do mleka

2.    Czas trwania zajęć: 2-2,5 godziny

3.    Zakres tematyczny: Poznanie sposobu pozyskiwania mleka od kóz i krów

4.    Harmonogram/przebieg zajęć:
       Spacer po gospodarstwie połączony z prezentacją zwierząt (konie, krowy, kozy).

       Udział w udoju krów lub kóz.

       Pogadanka na temat pozyskiwania mleka i opieki nad zwierzętami.

5.    Pomoce dydaktyczne: Urządzenia do udoju i produkcji serów oraz masła.

6.    Cena: 6zł/uczestnika

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   Temat / tytuł zajęć: Ogród i zioła

2.   Czas trwania zajęć: 2,5-3 godzin

3.   Zakres tematyczny: Podstawowe informacje na temat pracy w ogrodzie

4.   Harmonogram/przebieg zajęć:
      Pogadanka o tradycyjnej uprawie warzyw i ziół,

      Zajęcia w ogrodzie - jak rosną warzywa i zioła,

      Pogadanka o zastosowaniu warzyw i ziół,

      Zajęcia - jak smakują oraz pachną warzywa i zioła,

5.    Pomoce dydaktyczne: Ogród warzywny i narzędzia pracy ogrodnika

6.    Dodatkowe uwagi: Każde dziecko uczestniczące w zajęciach dostaje bukiet warzyw.

7.    Cena: 10zł/uczestnika 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    Temat / tytuł zajęć: Mleko i ser

2.    Czas trwania zajęć: 2,5-3 godzin

3.    Zakres tematyczny: Podstawowe informacje na temat mleka i jego przetworów

4.    Harmonogram/przebieg zajęć:

      Pogawędka o tym jak powstaje mleko,

      Poznanie pastwisk i zwierząt,

      Udział w udoju kóz lub krów,

      Poznajemy smak mleka,

      Samodzielne robienie sera,

      Tradycyjne robienie masła,

      Poznajemy smak sera,

5.    Pomoce dydaktyczne: Urządzenia do udoju i produkcji serów oraz masła

6.   Dodatkowe uwagi: Każde dziecko uczestniczące w zajęciach dostaje własnoręcznie zrobiony ser.

7.   Cena: 15zł/uczestnika

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    Temat / tytuł zajęć: Ginące zawody - stolarz

2.    Czas trwania zajęć: 2-2,5 godziny

3.    Zakres tematyczny: Podstawy pracy w stolarni z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi

4.   Harmonogram/przebieg zajęć:

     Prezentacja podstawowych narzędzi stolarskich i objaśnia ich zastosowania.

     Zapoznanie dzieci z regułami panującymi w stolarni.

     Budowa domku dla ptaków, karmnik lub stołeczek z wcześniej przygotowanych elementów.    

     Dzieci na czas zajęć dostają fartuchy ochronne.

5.   Pomoce dydaktyczne: Narzędzia stolarskie

6.  Dodatkowe uwagi: Każde dziecko uczestniczące w zajęciach dostaje własnoręcznie zrobiony produkt.

7.    Cena: 15zł/uczestnika

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   Temat / tytuł zajęć: Ginące zawody - tkaczka

2.   Czas trwania zajęć: 2-2,5 godziny

3.   Zakres tematyczny: Zapoznanie z techniką i zasadami tkania chodników regionalnych

4.   Harmonogram/przebieg zajęć: 

      Prezentacja warsztatu tkackiego,

Prezentacja przędzenia na kołowrotku,

Ustalenie reguł zajęć oraz środków ostrożności,

Pokaz i nauka tkania,

5.    Pomoce dydaktyczne: Warsztat tkacki

6.    Cena: 10zł/uczestnika

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

1.    Temat / tytuł zajęć: Ginące zawody - Kowal

2.    Czas trwania zajęć: 2,5-3 godzin

3.    Zakres tematyczny: Podstawowe informacje na temat pracy kowala

4.    Harmonogram/przebieg zajęć:

       Prezentacja narzędzi,

 Ustalenie reguł zajęć oraz środków ostrożności,

       Pokaz kucia podkowy,

5.    Pomoce dydaktyczne: Urządzenia i narzędzia kowalskie

6.    Dodatkowe uwagi: Każde dziecko uczestniczące w zajęciach dostaje podkówkę

7.    Cena: 20zł/uczestnika  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    Temat / tytuł zajęć: Ginące zawody - Pszczelarz   

2.    Czas trwania zajęć: 2,5-3 godzin

3.    Zakres tematyczny: Podstawowe informacje na temat pracy pszczelarza

4.    Harmonogram/przebieg zajęć:

 Prezentacja ubioru i narzędzi pszczelarskich,

 Prezentacja budowy ula,

 Podstawowe informacje o miodzie i wosku,

 Zwiedzanie pasieki,

5.    Pomoce dydaktyczne: Urządzenia i narzędzia pszczelarskie

6.    Pomoce dydaktyczne: Urządzenia i narzędzia pszczelarskie

7.    Cena: 15zł/uczestnika       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    Temat / tytuł zajęć: Kopalnia bursztynu

2.    Czas trwania zajęć: 2,5-3 godzin

3.    Zakres tematyczny: Podstawowe informacje o wydobyciu bursztynu na Kurpiach

4.    Harmonogram/przebieg zajęć:

Opowieść o historii pozyskiwania bursztynu na Kurpiach

Prezentacja narzędzi do kopania

Wyjście do kopalni

Zajęcia w kopalni

5.   Pomoce dydaktyczne: Urządzenia i narzędzia do kopania bursztynu

6.   Dodatkowe uwagi: Każde dziecko uczestniczące w zajęciach dostaje wykopane bursztyny

7.   Cena: 10zł/uczestnika